INDUSTRIADA 2011

Święto Szlaku Zabytków Techniki
11 czerwca 2011 r.

Foto by Piotr Buchta, Krystian Paliszewski, Miłka & Red