Aktualności

WALNE ZEBRANIE TMZP

W piątek 13 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Prezes TMZP Grzegorz Cempura przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w ostatnim roku.

Pracę Zarządu oceniła Komisja Rewizyjna i po krótkim wystąpieniu jej przedstawiciela nastąpiło głosowanie za udzieleniem absolutorium dla jego Członków. Zarząd został oceniony pozytywnie i tym samym absolutorium dla dotychczasowego Zarządu zostało udzielone.

Zarząd TMZP:

Grzegorz Cempura - Prezes Zarządu
Ireneusz Spyra - Wiceprezes Zarządu
Aleksander Spyra - Członek Zarządu
Piotr Buchta - Członek Zarządu
Justyna Kitel - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Beata Cieszewska, Elżbieta Szczęsna, Katarzyna Rajczak

(pb)

<< Wróć do poprzedniej strony