Aktualności

Walne zebranie TMZP

W środę 30 czerwca 2021 r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Prezes TMZP Grzegorz Cempura przedstawił sprawozdanie z działalności towarzystwa w poprzednim roku. Jak się okazało mimo panującej pandemii koronowirusa rok ten obfitował w niezliczoną ilość wydarzeń, w które zaangażowany był Zarząd. Dość wspomnieć, że wydane zostało kilka publikacji w serii sygnowanej znakiem "PANDEMIA 2020", z kolei początkiem roku Muzeum Prasy Śląskiej promowało swoją działalność poza Pszczyną w ramach organizowanego w Katowicach Śląskiego Festiwalu Nauki, a działalność Zespołu Regionalnego "Pszczyna" prowadzona była w obszarze "on-line".

Pracę Zarządu oceniła Komisja Rewizyjna i po krótkim wystąpieniu jej przedstawiciela pani Beaty Cieszewskiej nastąpiło głosowanie za udzieleniem absolutorium dla jego Członków. Zarząd został oceniony pozytywnie i tym samym absolutorium dla dotychczasowego Zarządu zostało udzielone.

Zarząd TMZP:

Grzegorz Cempura - Prezes Zarządu
Ireneusz Spyra - Wiceprezes Zarządu
Piotr Buchta - Członek Zarządu
Justyna Kitel - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Beata Cieszewska, Barbara Krzepina, Agnieszka Chlebek-Rolska

(pb)

<< Wróć do poprzedniej strony