"Mieszczaństwo Pszczyńskie polskie, niemieckie, żydowskie, czeskie" Wystawa w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 16 lipiec 2009r.