XIX REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI
im. prof. Adolfa Dygacza
"Śląskie Śpiewanie"

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
13 kwietnia 2012 r.

Foto by Piotr Buchta & Jarosław Krzepina