Podsumowanie XXXIV "Spotkań Pod Brzymem"

Izba u Telemanna
15 października 2010 r.

Foto by Paweł Komraus