Promocja książki autorstwa Aleksandra Spyry i Natalii Marii Ruman
"Pracowity żywot księdza dziekana Mateusza Bieloka"

Izba u Telemanna
18 listopada 2010 r.

Foto by Piotr Buchta