Zespół Regionalny "Pszczyna" powstał w 1960 roku przy klubie spółdzielczym w Pszczynie, założony przez Aleksandra Spyrę.  

Prezentuje on folklor niestylizowany Ziemi Pszczyńskiej. W skład zespołu wchodzi grupa taneczna, niewielka kapela i chórek.
W repertuarze zespołu mieszczą się zapomniane tańce i zabawy ludowe, z archaicznym "moikiem" na czele.

W roku 1971 zespół został laureatem Nagrody II stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Występował ponad 30-krotnie w wielu krajach Europy od Rosji, Węgier, Rumuni, Czechosłowacji po Niemcy, Holandię, Belgię, Szwajcarię, Słowenię, Chorwację czy Francję, prezentując kulturę ludową regionu pszczyńskiego.

Zespół jest współorganizatorem cyklicznej imprezy plenerowej, przeglądu zespołów i twórców ludowych ziemi pszczyńskiej "Spotkania pod Brzymem". Stale utrzymuje kontakt z zaprzyjaźnionymi zespołami regionalnymi z Czech i Niemiec. Więcej o występach oraz aktualna foto galeria w zakładce AKTUALNOŚCI.

W 2010 zespół obchodził jubileusz 50-lecia powstania. Z tej okazji został wydany pamiątkowy kalendarz z naszymi pięknymi dziewczętami oraz płyta DVD z tańcami i obrzędami pszczyńskimi zatytułowana "Z moikiem i dziadem po wsi pszczyńskiej".

W roku 2015 wydana została kolejna płyta DVD, na której zespół prezentuje obszerną partię zapomnianych już obrzędów ludowych. Ścieżka dźwiękowa została nagrana w studiu nagrań GOK w Pawłowicach, zaś nagrania video w obejściu drewnianych kościółków w Ćwiklicach oraz Grzawie. Płyta zatytułowana jest "Zopusty na Rudziczce".

W ciągu półwiecza przez zespół przewinęło się blisko 200 osób.

Zespół obecnie prezentuje się w dwóch programach. Poza tradycyjnym pszczyńskim zespół występuje także w bardzo żywym i skocznym układzie tańców cieszyńskich.

Wszystkich zainteresowanych współpracą, a także występami naszego zespołu w celu upiększenia nie tylko oficjalnych imprez zapraszamy do kontaktu z kierownikiem zespołu.
Rozbawimy Twoich gości na ludowo!!!

W ostatnich latach zespół wielokrotnie występował na lokalnych imprezach folklorystycznych, a także poza granicami kraju m.in. w Republice Czeskiej (wielokrotnie), Słowenii (2011), Chorwacji (2014) oraz we Francji (2017).

Z okazji jubileuszu 60-lecia Zespół otrzymał sztandar. Obchody rocznicy z powodu szalejącej pandemii COVID-19 nie odbyły się w roku jubileuszowym, a uroczystość nadania sztandaru odbyła się rok później. Sztandar został uroczyście poświęcony w dniu 19 września 2021 roku. Tego samego dnia podczas 45. przeglądu zespołów ludowych ziemi pszczyńskiej "Spotkania pod Brzymem" został oficjalnie przekazany Zespołowi przez darczyńców.

Kierownikiem artystycznym zespołu od stycznia 2019 roku jest Ireneusz Spyra.

Kierownikiem organizacyjnym jest od stycznia 2017 roku Grzegorz Cempura.

Kontakt tel. 32 210 16 27, kom. 668 014 334.