PSZCZYNA I ZIEMIA PSZCZYŃSKA
na fotografiach i widokówkach z początku XX w.

Promocja albumu ze zbiorami Piotra Siemki i Aleksandra Spyry
30 września 2011 r.

Foto by Piotr Buchta