Zespół Regionalny "PSZCZYNA" - "Knauf Betriebfest" - Iphofen, 11 września 2010 r.

Foto by Krystian Duc