66. Gorolski Święto
Jabłonków - Republika Czeska
2-4 sierpnia 2013 r.