Walne zebranie - 50 lat TMZP

W piątek 27 kwietnia 2018r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Zebranie miało szczególny charakter nie tylko na tryb sprawozdawczo-wyborczy, ale także dlatego że wypadało w jubileusz 50-tej rocznicy powstania naszego stowarzyszenia. Prezes TMZP Grzegorz Cempura przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w ostatniej kadencji, w którym także nawiązał do tego historycznego wydarzenia.

Pracę Zarządu oceniła Komisja Rewizyjna i po krótkim wystąpieniu jej przedstawiciela nastąpiło głosowanie za udzieleniem absolutorium dla jego członków. Praca Zarządu została oceniona pozytywnie i tym samym absolutorium dla dotychczasowego Zarządu zostało udzielone.

W dalszej części zebrania po kilku wypowiedziach oraz krótkiej dyskusji wybrano nowy skład Zarządu TMZP, który wkrótce po tym ukonstytuował się nadając poszczególnym jego członkom odpowiednie funkcje. I tak na kolejną czteroletnią kadencję prezesem został wybrany ponownie Grzegorz Cempura, a wiceprezesem Ireneusz Spyra, sekretarzem zaś Justyna Kitel, w składzie Zarządu pozostali także Damian Cieszewski oraz Piotr Buchta. Tym samym skład Zarządu oraz funkcje poszczególnych jego członków pozostały bez zmian.

W nieco zmienionym składzie powołana została Komisja Rewizyjna, w której pozostaje Beata Cieszewska do której dołączyły  Barbara Krzepina oraz Agnieszka Chlebek-Rolska.

Podczas spotkania Burmistrz pan Dariusz Skrobol oraz Pani Barbara Sopot-Zembok wręczyli członkom Zarządu listy z podziękowaniami za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz miasta i ziemi pszczyńskiej.

Prezes odebrał także miniaturę "Plessówki" (symboliczną sygnałówkę myśliwską) z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej.

Na zebraniu deklaracje przystąpienia do TMZP podpisało kolejnych 5 osób.

(pb)

<< Wróć do poprzedniej strony