Zasłużony dla Kultury Polskiej

Podczas ostatniej sesji 21 marca 2024 roku burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem Szczotką, odznaczył medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” naszego kolegę Grzegorza Cempurę pełniącego funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej.

Jak przekazał burmistrz na swoim funpage’u: „To wielki zaszczyt móc wyróżnić osobę, która wnosi tak wielki wkład w rozwój kultury lokalnej i promocję dziedzictwa naszego regionu. Grzegorz jest inspirującym przykładem dla nas wszystkich. Jego pasja i zaangażowanie są nieocenione, a ten medal jest wyrazem uznania dla jego trudu i oddania sprawie kulturalnej naszej gminy.

Odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zostało nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raz jeszcze serdecznie gratuluję!”

Grzegorz Cempura od 40 lat prowadzi społeczną i artystyczną działalność mającą na celu zachowanie lokalnego i regionalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Swoje działania realizuje w Zespole Regionalnym „Pszczyna”, w Towarzystwie Miłośników Ziemi Pszczyńskiej i w Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie.

Wielokrotnie prezentował folklor ziemi pszczyńskiej na estradach w Polsce i w Europie. Brał udział w nagraniu kilku  płyt prezentujących tańce i obrzędy ludowe oraz licznych nagraniach telewizyjnych programów edukacyjnych i turystycznych na antenach ogólnopolskich i regionalnych. Jest również pomysłodawcą wydawnictw książkowych dokumentujących ważne miejsca i tradycje Ziemi Pszczyńskiej.

Dbając o lokalne korzenie i tradycje współorganizuje coroczne wydarzenia takie jak: Przeglądu Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej „Spotkania pod Brzymem”, „Dialogi Muzyki i Poezji” czy święto Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego „Industriada”. Z wielkim zaangażowaniem podjął się także roli współkronikarza ziemi pszczyńskiej, pełniąc wraz dr Barbarą Sopot-Zembok rolę koordynatora wydawanych co roku Kronik Pszczyńskich, które opisują najważniejsze wydarzenia, sukcesy i problemy lokalnej społeczności.

Grzegorz Cempura wielokrotnie brał także udział w pracach społecznych na terenie skansenu „Zagroda wsi pszczyńskiej” oraz Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. Obiekty te powstały i zachowały się dzięki działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Swoją prospołeczną postawą i pracą przyczynia się do promowania i rozwoju ziemi pszczyńskiej, śląska oraz jego polskich korzeni.

Jesteśmy dumni, że możemy pracować z tak zasłużonym człowiekiem.

Giga – gratulujemy!

https://www.facebook.com/Burmistrz.Dariusz.Skrobol

(pb)

<< Wróć do poprzedniej strony